Kreditupplysning 031 - 725 50 00

Kreditupplysingslagen

Kreditupplysingslagen

Har du frågor om dig som privatperson?

Här har vi samlat nyttig information för dig som har frågor om din upplysning.

Personupplysning

3D Ledger

Identifiera luckor i din reskontra med hjälp av 3D Ledger.Vad säger kreditupplysingslagen?

Kreditupplysningslagen (KuL) är den lag som reglerar kreditupplysningsföretagens verksamhet. För att bedriva kreditupplysningsverksamhet i Sverige krävs tillstånd från Datainspektionen. Creditsafe är ett av de företag som äger sådant tillstånd.

Datainspektionen är en tillsynsverksamhet som bidrar till korrekt behandling av personuppgifter och till att skydda enskilda individers personliga integritet. Den 1 januari 2011 infördes ändringar i kreditupplysningslagen med regler gällande legitimt behov, kopia till omfrågad och rättelser.

Enligt kreditupplysningslagen måste:

  • Kopia till omfrågad skickas till den omfrågade när en kreditupplysning om privatperson,
    enskild firma samt handels- och kommanditbolag lämnas ut.
  • Legitimt skäl finnas vid kreditupplysning på privatperson som inte är näringsidkare.
  • Rättelse skickas till de som tagit del av felaktiga uppgifter senaste året.
  • Omfrågeuppgifter gallras senast ett år från det att kreditupplysningen begärdes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FAQs

När får en kreditupplysning lämnas ut?

Den som begär en personupplysning, alltså en kreditupplysning om en privatperson, ska ha ett så kallat legitimt behov av den. Det innebär att han eller hon ska ha eller vara på väg att ingå ett kreditavtal med dig eller att han eller hon i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande dig.

Den som begär en företagsupplysning, alltså upplysning om en juridisk person, om en näringsidkare eller om en näringsanknuten person behöver inte ha ett legitimt behov för att få ut upplysningen. En kreditupplysning om en styrelseledamot i ett aktiebolag eller en enskild näringsidkare kan alltså lämnas ut utan någon prövning av behovet.

Får man som kund spara informationen?

Ja, dock ska man skilja på information som innehåller personuppgifter och uppgifter om företag. När det gäller personuppgifter måste kunden följa reglerna i PuL. Handlar det om företag finns inga specifika lagar att ta hänsyn till, men eftersom informationen ändras löpande bör man inte spara uppgifterna längre än nödvändigt.

Vad säger kreditupplysningslagen?

Kreditupplysningslagen (KuL) är den lag som reglerar kreditupplysningsföretagens verksamhet. Med kreditupplysning avses uppgift, omdöme eller råd som lämnas till ledning för bedömning av annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende.

Kreditupplysningslagen ska i första hand skydda de registrerades personliga integritet, men lagen ska också bidra till en effektiv kreditupplysning. Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska ha tillstånd från Datainspektionen.

I lagen finns bland annat bestämmelser om legitimt behov vid personupplysning och om kopia till omfrågad vid kreditupplysning om privatperson, enskild firma samt handels- och kommanditbolag.

Vad säger personuppgiftslagen?

Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Med behandling menas allt man gör med personuppgifter, vare sig det sker med en dators hjälp eller ej. Exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, lagring och bearbetning.

PuL säger bland annat att personuppgifter bara får behandlas om det är lagligt, att personuppgifter alltid ska behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed, att uppgifterna som behandlas ska vara relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen samt att personuppgifterna ska vara riktiga och aktuella.

Vad räknas som personuppgifter?

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter, t.ex. personnummer, namn och foto.


För mer information, fyll i formuläret eller ring 031-725 50 00Contact

Utland

Creditsafe tillhandahåller utlandsupplysningar på 240 miljoner företag.

Registervård

Information är färskvara. När uppdaterade du ditt kundregister senast?

3D Ledger

Identifiera luckor i din reskontra med hjälp av 3D Ledger.

Vänligen fyll i dina uppgifter nedan för att få ett nytt lösenord.

Ditt användarnamn

Din e-post

Användarnamnet eller e-postadressen är tyvärr inte giltigt. Vänligen kontakta vår support på telefon 031-725 50 50.
Ett nytt lösenord har nu skickats till din e-post.