Kreditupplysning 031 - 725 50 00

Payment Data

Payment Data

Få en gratis upplysning!

Är din kund kreditvärdig? Se efter själv, vi bjuder på en gratis kreditupplysning.Information om betalningsbeteende - hur företag betalar andra leverantörer

Hälften av alla företag betalar idag sina fakturor efter förfallodag. Att veta hur ens kunder betalar är ett sätt att tidigt få en indikation på likvida problem eller betalningsovilja i ett företag. Payment Data ingår i alla Creditsafes företagsupplysningar och visar ett företags betalningsbeteende, vilket ger dig en tidig varningssignal och ett effektivt verktyg för att förbättra ditt kassaflöde.

Creditsafes Payment Data är realtidsinformation om ett företags betalningsbeteende och bygger på att en mängd företag från ett representativt urval av branscher, storlek och geografi, regelbundet rapporterar in sina fakturor.

Informationen har statistiskt visat sig vara en betydelsefull risk-
indikator, då flertalet konkursdrabbade företag tidigt visat tecken på undermålig betalningsförmåga. Risken för konkurs är tre gånger så hög i företag som är sena betalare jämfört med de som betalar normalt eller tidigt.

Vilken information syns i upplysningen?

I alla våra kreditupplysningar visar vi hur ett företag betalar sina leverantörer baserat på genomsnitt antal dagar efter förfallodag. Vi visar hur inrapporterade fakturor fördelar sig på betaltider i olika intervall samt det genomsnittliga beloppet på de fakturor som ingår. Statistiken redovisar de senaste 12 månaderna.

Varför är Payment Data viktigt?

De senaste åren har en rad lagförändringar trätt i kraft vilket medfört både färre kvalitetskontroller och mindre tillgänglig information. För att kunna möta bortfallet av information har vi lanserat ytterligare en dimension till din kreditbedömning - information om hur dina kunder betalar andra leverantörer.

Payment Data


Vill du leverera Payment Data...

...och göra bättre och mer aktuella kreditbedömningar? Att dela informationen är enkelt och går automatiskt. Creditsafe arbetar med att bygga upp en omfattande databas av företag som delar med sig av Payment Data. Ju fler som bidrar - desto bättre blir informationen. Detta är ett samarbete mellan kreditgivare och alla kunder till Creditsafe kan välja att dela med sig av informationen.

För mer information, fyll i formuläret eller kontakta oss på 031-725 50 00 eller [email protected].


För mer information, fyll i formuläret eller ring 031-725 50 00Contact

Utland

Creditsafe tillhandahåller utlandsupplysningar på 240 miljoner företag.

FAQs

Har du frågor? Här har vi samlat nyttig information om vår verksamhet.

3D Ledger

Identifiera luckor i din reskontra med hjälp av 3D Ledger.

Vänligen fyll i dina uppgifter nedan för att få ett nytt lösenord.

Ditt användarnamn

Din e-post

Användarnamnet eller e-postadressen är tyvärr inte giltigt. Vänligen kontakta vår support på telefon 031-725 50 50.
Ett nytt lösenord har nu skickats till din e-post.