Kreditupplysning 031 - 725 50 00

Bolagshandlingar

Bolagshandlingar

Visste du att?

Varje dag går över 600 företag i konkurs i Europa. Vi hjälper dig undvika kreditförluster. Ladda ner registreringsbevis och bolagsordning

Med Creditsafes Bolagshandlingar kan du hämta officiella dokument från Bolagsverket. Du söker på ett företags organisationsnummer och får möjlighet att ladda ner Registreringsbevis samt Bolagsordning, direkt från vår hemsida. Informationen levereras som PDF-format.

Registreringsbevis

Registreringsbeviset ger dig ett samlat dokument med officiell information från Bolagsverket. Dokumentet är den vanligaste rättsliga handlingen som efterfrågas i juridiska sammanhang. Den används exempelvis vid delgivning, vid förberedelse till stämningsansökan eller när man ska ta ut en företagsinteckning. Även i avtalssituationer är det viktigt att veta vem som har rätt att teckna firman och vem som sitter i styrelsen. Om företaget har ett pågående ärende hos Bolagsverket, visas detta i ett försättsblad.

I registreringsbeviset anges:

 • Aktiebolag: Företagets namn, adress, revisorn, alla styrelsemedlemmar samt vem som tecknar firman.
 • Handels- och kommanditbolag: Företagets namn, adress, delägare samt vem som har firmateckningsrätt. För kommanditbolag redovisas även betalnings-ansvarsfördelningen, det vill säga vem som är komplementär respektive kommanditdelägare.
 • Enskild näringsverksamhet: Företagets namn, adress, innehavarens namn samt typ av verksamhet.

Bolagsordning

Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Dokumentet innehåller föreskrifter för hur ett aktiebolag ska verka och fungera.

Bolagsordningen för ett svenskt aktiebolag 
innehåller:

 • Företagsnamn
 • Styrelsens säte
 • Räkenskapsår
 • Aktiekapital
 • Föremålet för bolagets verksamhet
 • Antalet (lägsta och högsta antalet) styrelseledamöter
 • Antalet (lägsta och högsta antalet) styrelsesuppleanter
 • Antalet (lägsta och högsta antalet) revisorer
 • Hur bolagsstämma ska sammankallas

Båda dokumenten Bolagsordning och Registreringsbevis laddas ner direkt från vår hemsida. Informationen levereras som PDF-format.


För mer information, fyll i formuläret eller ring 031-725 50 00Contact

Utland

Creditsafe tillhandahåller utlandsupplysningar på 240 miljoner företag.

Registervård

Information är färskvara. När uppdaterade du ditt kundregister senast?

Integrerat

Vi erbjuder flexibla lösningar för inbyggd kreditinformation.

Vänligen fyll i dina uppgifter nedan för att få ett nytt lösenord.

Ditt användarnamn

Din e-post

Användarnamnet eller e-postadressen är tyvärr inte giltigt. Vänligen kontakta vår support på telefon 031-725 50 50.
Ett nytt lösenord har nu skickats till din e-post.