Kreditupplysning 031 - 725 50 00

Reskontraverktyg

Reskontraverktyg

PaymentData

Dela information om betalningsbeteende och gör bättre bedömningar.3D Ledger ger en totalbild över riskexponeringen i din kundstock

3D Ledger är ett interaktivt verktyg för riskhantering som hjälper dig att analysera din reskontra, reducera risknivån samt effektivisera kravhanteringen. Du kan enkelt förutse risker samt prioritera din kravhantering utifrån kunderna med högst risk - vilket ger ett fördelaktigt utgångsläge för att hantera din reskontra.


 

3D Ledger är en onlinetjänst med dagsaktuell information om hur dina kunder betalar dig, hur de betalar andra samt kundens risknivå. Tjänsten kombinerar värdefull information från tre källor - betalningsbeteende insamlat från våra kunder, vår riskinformation samt din kundreskontra. Detta ger dig en oslagbar analys över kundstocken och vilka utestående fakturor som har högst risk och som därför bör prioriteras.

Genom att informationen uppdateras dagligen kan du också ta emot varningar när det sker förändringar inom din kundreskontra.

3D Ledger hjälper dig att:

  • Effektivisera processen från fakturering till betalning
  • Reducera risknivån i din kundportfölj
  • Identifiera luckor i din reskontra
  • Se över dina betalningsvilkor och anpassa dessa
  • Jämföra din reskontra mot branschens betalningsvanor

Var finns den största risken i din kundstock?

Med Creditsafes 3D Ledger får du i förväg veta vilka kunder som har sena betalningsvanor samt hög risknivå, vilket innebär att du kan fokusera din kravhantering på kunderna med högst risk, stora utestående fordringar samt negativa betalningsvanor.

Vi ger dig snabbt en överblick över risknivån och du kan enkelt identifiera kunder, effektivisera hantering av obetalda fakturor samt börja prioritera de allvarligaste ärendena.

 

 

Har du internationella kunder?

Då kan du med hjälp av 3D Ledger hantera din reskontra på global nivå genom att vi kombinerat kredit- och affärsinformation på över 120 miljoner företag över hela världen. Du kan välja att få din reskontrainformation uppdelad per land eller grupperat - dessutom i en och samma valuta.

Länder som ingår i 3D Ledger international:

Belgium  Belgien Ireland  Irland Norway  Norge
Finland  Finland Italy  Italien Sweden  Sverige
France  Frankrike Luxembourg  Luxemburg USA  USA
Germany  Tyskland Netherlands  Holland UK  Storbritannien


Creditsafes 3D Ledger är ett interaktivt verktyg för riskhantering

Utland

Creditsafe tillhandahåller utlandsupplysningar på 240 miljoner företag.

Registervård

Information är färskvara. När uppdaterade du ditt kundregister senast?

Integrerat

Vi erbjuder flexibla lösningar för inbyggd kreditinformation.

Vänligen fyll i dina uppgifter nedan för att få ett nytt lösenord.

Ditt användarnamn

Din e-post

Användarnamnet eller e-postadressen är tyvärr inte giltigt. Vänligen kontakta vår support på telefon 031-725 50 50.
Ett nytt lösenord har nu skickats till din e-post.